• Bonesa d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge Bar, Crna Gora

Perutnina Ptuj