• Bonesa d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge Bar, Crna Gora

Masline

Masline su poznate po mesnatim i sočnim plodovima izvanrednog okusa i okosnica su mediteranskog koncepta prehrane.